ander norske plattformer nr 2 

 

ALVE Feltet
Produksjonsstart 19 mars 2009
Operatør: Statoil
Alvefeltet ligger ca. 16 km. sørvest for Nornefeltet på ca. 360 meter
havdyp. Alve er et gass- og kondensatfelt, feltet omfatter formasjonene
Garn-Not-Ile og Tilje. Alve ble oppdaget i 1990. Funnet av Alve ledet til
oppdagelsen av olje og gassfeltet Norne, som ble påvist i 1992 og kom
i produksjon i 1997. Utbyggingen er en standard undervannsløsning med
fire brønnslisser og en produksjonsbrønn .

Alve er knytt til Norneskipet med en rørledning. Gassen blir transportert
via Nornerørledningen til Åsgard Transport og videre til Kårstø for eksport

 
 

Alvheim feltet

Produksjonsstart 08 Juni 2008
Operatør : Marathon Petroleum Norge
Alvheimfeltet er et olje og gassfelt og ligger vest for Heimdalfeltet
ved grensen til britisk sokkel. Feltet omfatter også feltet Kamelon -
Boa og Kneler, Boa ligger delvis på engelsk sokkel.
Havdypet i området er ca. 120 til 130 meter. Feltet er bygget ut med
et produksjonsskip ALVHEIM FPSO og havbunnsbrønner.
Feltene Vilje og Volund er også koblet opp til Alvheim.
Oljen blir separert - stabilisert og lagret på Alvheim for videre lasting til tankbåt.
Gassen sendes via rørledning fra Alvheim til Scottish Area Gas påden engelske sokkel.


Blane feltet
Produksjonsstart 12 September 2009
Operatør : Talisman Energy Norge A/S
Blane er et oljefelt som ligger sørvest for Ulafeltet på ca. 70
meter havdyp. Feltet er bygd ut med et havbunnsanlegg og koblet
opp til Ula. Havbunnsanlegget er plassert på den Engelske side.
Brønnstrømmen går til Ula for seperasjon og måling. Oljen blir
sendt i eksisterende rørledning til Teesside UK.
Gassen går til injeksjon i Ularesovaret.
 
 
Brage feltet
Produksjonsstart 23 september 1993
Operatør : Statoil
Bragefeltet ble funnet i 1980 og ligger øst for Oseberg på ca. 140
meter havdyp. Bragefeltet er et oljefelt med noe gass og er en
integrert bolig - prosess og boreplattform.
Oljen transporteres i rør til Oseberg A for videre transport til Sture.
Gassen transporteres i rørledning til Statpipe for videre transport.
 
 
 
 
Fram feltet
Operatør . Statoil
Produksjonsstart : 28 november 2002
Fram er et oljefelt som ligger ca 20 nord for Trollfeltet på et
havdyp på ca. 350 meter. Feltet består av 2 funn Fram Vest og Fram Øst.
Fram Vest er bygget ut med 2 havbunnsrammer.
Fram Øst er også bygget ut med 2 havbunnsrammer.
Brønnstrømmen fra Fram feltet går i rør til Troll C for prosessering.
Olja går videre til Mongstad via Troll Oljerør 2 . Gass som ikke blir
injisert blir eksportert via Troll A til Kollsnes.

Neste

Hjem

Copyright 2005-2050 Bjarne Holter. All right reserved
           Webansvarlig og grafikk ©HsK Design