dagliviet ombord 1

  

Ute i Nordsjøen ( På norsk sokkel ) finner en mange forskjellige typer
plattformer, store betong plattformer , plattformer bygget på stålrammer, flyteplattformer av stål, flyteplattformer av betong og produksjonsskip.
Du kan se noen av de forskjellige plattformtypene på mine andre sider.
 
På den enkelte plattform på Statfjord er det mellom 200 til 300 personer
ombord til en hver tid 365 dager i året. En olje og gassproduserende
plattform er et 24 timer`s samfunn hvor hovedoppgaven er å produsere
olje og gass på en sikker måte .
 
  
 
Arbeidssyklusen er som regel 14 dager ute deretter 3 uker fritid, så nye
14 dager ute med påfølgende 4 uker fritid.  Deler av arbeidsoppgavene
ombord krever 24 timer`s oppfølging, spesielt innen boring og produksjon.
Arbeid som krever 24 timer`s oppfølging ( skiftarbeide ) fordeles med
12 timer skift og deretter 12 timer hvile hele 14 dagers perioden. 
Annet personell ombord arbeider dagtid  normalt fra kl. 07-19 .
 
 
 
En olje og gassproduserende plattform er som regel organisert med :
 
Plattformsjef
Produksjonsleder. Boreleder.Mekanisk leder. Elektroleder.Admin leder.
Sikkerhetsleder.Forpleiningsleder.Sykepleier samt tillitsvalgte.
I tillegg til dette er det en lang rekke spesialfunksjoner.
 
Nyere organisasjonsformer er under utvikling på de fleste plattformer
og produksjonsskip, forhåpentlig uten at sikkerheten svekkes.
 
 
 
Men nå skal jeg ikke plage dere med for mye skriving for da blir det fort
kjedelig, et bilde erstatter mange ord, så god tur ut i Nordsjøen !
 
 

Du har sikkert reist i flere timer, og med forskjellige befordrings-midler, (alt avhengig av hvor i landet du bor ) før du kommer til avgangsstedet for helikoptret.bildet viser Kristiansund Heliport. Her blir det sjekket at du har gyldig sikkerhetsopplæring og helse-sertifikat før du mottar ombordstigningskort og kan fortsette til sikkerhetskontrollen.

 
 
Her er du kommet til sikkerhetskontrollen hvor DU og din bagasje blir grundig gjennomsøkt.det er spesielle regler for hva du har lov til å ta med på en plattform. Er det en liten mistanke om promille blir det tatt prøve og er du uheldig blir du nektet utreise og får en anmerkning på rullebladet ditt, du får ikke mange sjanser, men  denne gangen gikk det greit selvsagt, du kjenner da til reglene

 
Ja det gikk da greit denne gangen også, nå har du kommet
frem til avgangshallen. Her får du utlevert din oransje
overlevelsesdrakt, kan hende det blir tid for avisen og en kopp
kaffe sammen med kollegaer før du skal reise.
Når flygningen til din plattform annonseres må du være klar
og iført overlevelsesdrakten. Så blir det vist en videofilm med
fokus på sikkerhet, nå er du KLAR for UTREISE. 
 
 
Her ser du et bilde fra førerplassenne i helikoptret, sjekklisten blir grundig gjennomgått og så vi er klar for avreise til plattformen.
Ser nesten ut som en avansert Playstation 2 for meg :-))
Det rister og skaker litt på seg i starten, men så snart vi når
marshøyden går det greit, håper at det ikke blir for mye turbulens

Endelig er vi på vei ut i havet og været ser da lovende ut. Reisetiden er ca. 1 time og 30 minutter avhengig av vinforholdene og til hvilken plattform du skal reise.
 
 
Helikopter og båt trafikken til og fra plattformene overvåkes nøye av  Trafikk Sentret
ombord på plattformene av spesialopplært personell.

Den første du møter når helikoptret har landet
er en blid og hyggelig helikoptervakt som
finner frem din bagasje og anviser hvordan
du skal forlate helikopterdekket på en sikker
måte.

Ja endelig var vi fremme på plattformen, turen var uten turbulens og uhell, nesten som å kjøre med bussen uten trafikk-kork. Nå skal de oransjekledde kvinner og menn arbeide sin 14 dagers offshoreperiode, leve i et lukket 24 timer`s samfunn mens de er offshore, spise samme slags mat i felles spiserom, sove i samme typer tomanns lugar ( enmanns-lugarer er snart standard på nyere installasjoner), dele felles rekreasjon og fritids-
lokaliteter og være hjemmefra omtrent like lenge

Her har du kommet frem til plattformens resepsjon hvor du får tildelt lugar for din kommende 14 dagers periode ( nesten som å sjekke inn på hotell ).

Ja denne gangen ble det tomannslugar på meg , men det går bra det for  han/henne jeg skal dele lugar med de neste 14 dager arbeider på motsatt
skift  ( en på natt og en på dagskift )så jeg blir alene på lugaren allikevel. Men nå er det på tide å komme seg på jobb.

På meg ble det enmanns lugar og det er kjempeflott så slipper jeg å ramle ut fra overkøyen.Godt å få av redningsdrakten og pakket ut tøyet. Så
må jeg komme igang med jobben, min arbeids kollega reiste hjem med det helikoptret jeg kom ut med.

Neste

Hjem


 

Copyright 2005-2010 Bjarne Holter. All right reserved
           Webansvarlig og grafikk ©HsK Design