fagforening 1

 

*********

 

Sentrale tillitsmenn i OFS  våren 1982

Fra venstre : Harry Samuelsen-Kjell Sellevold-Leiv Roger Tislevoll-

Tormod Stenseth og Leiv Bjørnsen

 

Og skrive om fagforeningene  under  pionertiden i Nordsjøen

har vist seg å være svært vanskelig, da mye av denne historien

fortsatt ligger i forenings og media arkivene . Jeg  oppfordrer

derfor  alle som har fakta-informasjon og eventuelle bilder  om

å hjelpe meg  med å få fagforeningshistorien så god som mulig.

 

 

 

Statfjordarbeidernes  forening  styre  1 april 1980

 

 

Tom Nordahl var leder for Oljearbeiderforeningen som var

tilsluttet LO og organiserte borepersonell på Ekofisk

 

 

Svært vansklige og  tøffe forhandlinger pågår.

Fra venstre Torbjørn Oftedal - Kjell Sellevold og Leiv R. Tislevoll

 

 

Jeg  har en fornemmelse av at det er duket for storkonflikt

sier lederen for OFS, Kjell Sellevold 2.juli 1980

Til venstre formannen i Ekofiskkomiteen Øyvind Krovik

 

 

Streik 4 juli 1980 , 4 menn stopper pengestrømmen fra Nordsjøen.

Fra venstre: Torbjørn Oftedal-Kjell Sellevold-Reidar Danielsen

og  Per Lyngstad

 

 

Det kunne være harde tak mellom arbeidre og  ledelse under konflikter.

På bildet  fra streiken på Statfjord A sommeren 1980 var tonen mellom

Hovedverneombud Lars Presthaug ( til venstre ) Plattformsjef Bruce

Jones og  Eivind Lønningen fra streikekomiteen god da bildet ble tatt

 

 

Det lønner seg å streike, selv om det er ulovelig. Forsiden av VG

20 november 1981

 

 

Lars A. Myhre formann i Norsk Olje og Petrokjemisk forbund i fortrolig

samtale med LO formann Tor Halvorsen ( til høyre) om utviklingen av

fagbevegelsen i Nordsjøen i 1977.

 

 

Fra forhandlinger mellom OFS og arbeidsgiverene i oktober 1982.

Fra venstre: Tormod Stenseth OFS ekspedisjonssjef Kåre Halden

statsråd Arne Rettedal og direktør Kåre D. Nielsen NOAF

 

 

Megling  23 april 1986 Riksmeklingsmann Reidar Webster (til venstre)

Einar Mathiesen ( ROF )  Roald Larsen ( EK ) 

Oddleiv Tønnesen ( CAF ) og Eivind Lønningen ( OFS )

 

 

Tillitsvalgte i Statoil aksjonerer utenfor Stortinget etter den ulovelige

konflikten i 1990. Arbeidsgiveren stevnet disse for arbeidsretten for

brudd på hovedavtalen.Tre av de fire ble frikjendt.

 Fra venstre Torbjørn Lindseth-Harald Myklebust-

Bjørn Jacobsen og Eivind Lønningen


***********

Hjem

 

Copyright 2005-2010 Bjarne Holter. All right reserved
           Webansvarlig og grafikk ©HsK Design