sikkerhet 1 

 

Sikorsky RHA-66 Comanche et av verdens
mest avanserte helikoptre.
Brukes ikke i Nordsjøen
Hvordan hadde vår tilværelse på plattformene vert uten våre
helikoptre, det tør jeg ikke tenke på , for det er ikke alternativer.
Helikoptrene har helt siden starten av oljevirksomheten i Nordsjøen
hatt en svært  viktig rolle. Hovedbasene for helikoptertrafikk til
Norske plattformer går fra Stavanger,Bergen, Florø og Kristiansund.
 
 
Var det slik det hele startet ?

Nei det var nok slik
 
Her kan du lese litt om helikoptret historie
Klikk på linken under 

 

 


Sjekke været FØR du reiser i Norge

Eller her om du skal reise i Europa

**********

 

Ja slik var min første helikoptertur til Nordsjøen
Klikk på linken under
*********
*Vær tålmodig tar litt tid*

Da klikker du her!


Tillatelse fra Norsk Oljepioner Klubb

Her er noen bilder av de gamle gode maskinene
Her ser du et bilde av et slikt helikopter
en  Sikorsky S-61N .

Her et bilde av en Bell 212 og det var virkelig trangt ombord.
Her klar for avreise fra plattformen. 

Her et bilde av en Bell 212 stand by på land.

Men dagens helikoptre er nok langt mer komfortable se bare her
Det kan også være flott i Nordsjøen

AS365N DAUPHIN  på dekk  Ekofisk


 
Her en Bell 214 stand bay på Statfjord
 
 
Her er den på en runde på Statfjordfeltet.
Bell 214
 

Klar til å forlate plattformen

Endelig i luften

Superpuma landet på Heidrun-plattformen

Straks klar  for landing på tankskipet Evita

Super Puma  i luften

Her på vei til Nordsjøen

Snart det siste vi ser av landkjenning 

Superpuma fra Helikopterservice

 
 
Her et bilde av Chinook helikoptret som av og til ble brukt
på Ekofisk , dette er den militære utgaven .

 
På enkelte oljefelt ( Plattformer )i Nordsjøen er det stasjonert
permanente helikoptre 24 t/d. som del av beredskapen på
oljeinstallasjonene. Dette kalles SAR tjeneste dvs.
Søk og Redningstjeneste

Her trenes det med og heise ombord en båre

Redningsmannen klar i vinsjen

Her heises en person fra en båt ombord i helikoptret

En krevende oppgave også for pilotene

Heldigvis har vi ikke slike forhold som her i Nordsjøen

Helikopter fortsatt farligere enn fly ?


En ny  studie ved SINTEF Teknologiledelse viser at det i perioden
 1990-97 omkom 29 mennesker i til sammen 14 registrerte helikopter-
ulykker i Norsk og Engelsk sektor av Nordsjøen .Det tilsvarende tallet
for perioden 1966-89 var3,8. Målt i omkommende pr. million flytimer,
har risikoen for å omkomme under offshore transport med helikopter
blitt 45 prosent lavere enn tidligere . I Norsk sektor har reduksjonen
vært 35 prosent, mot hele 50 prosent i Engelsk sektor. Til tross for den
betydelige forbedringen er det fortsattmindre sikkert å reise med
helikopter enn med fly, tog eller buss.  

Tidligere helikopterulykker i Nordsjøen

Det har skjedd flere alvorlige helikopterulykker i Nordsjøen.
 På 1970-tallet omkom 34 personer i tre ulykker med Sikorsky-helikoptre.
  
9. juli 1973
måtte et helikopter med 17 personer nødlande på vei fra boreriggen
Gulftide til Stavanger. Fire av de 17 om bord omkom.
 
23. november 1977
omkom alle 12 som var om bord da et helikopter gikk i sjøen på vei fra
Stavanger til Ekofisk-feltet. Ulykken ble betegnet som et mysterium, men
Flyhavarikommisjonen mente at flyet kunne ha kollidert med en stor fugl.
 
26. juni 1978
omkom alle de 18 om bord i et Sikorsky helikopter fra Helikopter Service
som styrtet 87 nautiske mil nordvest for Bergen. 13 av de omkomne
 var nordmenn. Årsaken til ulykken var trolig at et hovedrotorblad
løsnet fra sitt feste i rotorhodet, mente Flyhavarikommisjonen.
 
31. august 1979
måtte et helikopter nødlande utenfor Tananger. Alle om bord overlevde.
 
1. mars 1988
måtte et Super Puma-helikopter tilhørende Helikopter Service foreta
 en kontrollert nødlanding på en polsk lastebåt ca 100 nautiske mil
vest av Egersund. Årsaken var brudd i haleroret.
Ingen av de 15 passasjerene eller to pilotene ble skadet.
 
16. juli 1988
måtte enda et Super Puma-helikopter fra Helikopter Service nødlande
i sjøen på grunn av kraftig vibrasjon i skroget. Årsaken var
at en metallstrimmel på et rotorblad løsnet. Alle om bord ble plukket
opp av et annet helikopter etter kort tid, og ingen ble skadet.
 
18. januar 1996
nødlandet et Super Puma-helikopter i sjøen sørvest for Egersund.
Alle de 18 om bord ble reddet av redningshelikopter.
 En skade på hovedrotorbladet var trolig årsaken til ulykken.

Hva gjøres for å bedre sikkerheten
Les min side om sikkerhet 

HjemCopyright 2001-2010 Bjarne Holter

 Webansvarlig og grafikk ©HsK Desigb