hummer og kanari 1
 

 
History of the Trolls
Far to the North there is a long country called Norway. Amidst dark forests, moonlit
lakes, deep fjords and mighty snowcapped mountains, you will find the trolls.
According to ancient Norwegian legends some trolls were gigants and others were small.
They all had long crooked noses, only four fingers and toes on each limb, and most had
long bushy tails. A few had only one eye in the middle of their foreheads, while others had
two and even three heads. The trolls were night creatures, and direct sunlight could cause
them to crack and turn to stone.
The trolls lived to be hundreds of years old. Most were shaggy and looked a bit frightening,
but they were mostly good-natured and naive. However, the wrath of the trolls was
bounedless. It was therefore important to keep a good relationship with them, which in turn
could be very rewarding. Even today it is well advised to keep a good relationship with the
trolls. The next time you go to the forests and the mountains, just remember, they probably
mean no harm. But be aware. In the twilight hours you are no longer alone....then it is
you...and the trolls .

Fortsetter med det nye Moderne Norske Troll`et
Dette eventyret fortjener litt plass på min hjemmeside , se bare her ! 

Noen fakta om Troll A plattformen.  
 

Troll-A plattformen, av mange kalt selve giganten i verdens gassindustri,er verdens største
betongplattform, og
ligger trygt og godt plassert 80 km nordvest for Bergen i Nordsjøen.
Betongkolossen er konstruert for å produsere gass i 70 år. Fra bunnen av skjørtene og til toppen
av fakkelbommen på plattformdekket er det 472 meter. Selve betongunderstellet er på 369 meter.
Betongdelene veier 650 000 tonn, eller to ganger vekten av Norges befolkning. Det gikk med
nærmere en kvart million kubikkmeter betong under støpingen av betongunderstellet, eller nok
betong til å støpe 15 000 grunnmurer til en vanlig enebolig. Armeringsjernet som gikk med i
konstruksjonen tilsvarer vekten av 15 Eiffeltårn
 


 
Denne produksjonsplattformen veier like mye som 8-9 millioner nordmenn, og produserer
nok energi for en norsk husholdning i et helt år i løpet av tre sekunder, en, to, tre.............
 
Visste du at Troll-feltene samlet utgjør  verdens 16. største gassfelt, og er verdens største
gassfelt til havs? Den første gassen i Troll-stukturene ble påvist allerede i 1979. Sannsynlige
reserver i Troll-feltene er ufattelige 1266 milliarder Sm3 naturgass, eller energimengder
som tilsvarer Norges årsproduksjon av vannkraft på 120 TWh i 130-140 år.
 
For oss nordmenn er det greit å regne energien i terrawattimer elektrisitet, slik vi er blitt vant 
med fra vannkraftindustrien. I løpet av et år klare de norske vasskraftverkene
å produsere 115-116 TWh. Vel, Troll-A-plattformen makter alene å produsere gass som
tilsvarer en hel TWh i døgnet og vel så det.
 
Troll består egentlig av de to hovedstrukturene i Troll Øst og Troll Vest, og ligger om lag 80 km
nordvest for Bergen i Nordsjøen. Troll Øst inneholder rundt 835 milliarder kubikkmeter gass,
mens Troll Vest inneholder 425 milliarder. Feltene strekker seg over totalt fire blokker.
De totale gassmengdene gjør Troll-feltene til Europas, kanskje verdens største gassfelt til havs.
De samlede gassvolumene i alle fire feltene i 31-området er på hele 1,29 billioner kubikkmeter
gass, 1288 milliarder, eller 1 288 000 000 000 kubikkmeter gass.
 
 
Troll penger.   
                                                                                           
Hele 130 milliarder kostet det å bygge ut  verdens største gass-Troll plattformer, rørledninger og landanlegg.
På bildet er det en  dagsutbetaling fra prosjektkontoret på Sandsli i Bergen som
visualiseres.

 

 
 

Hvordan blir så et slik gigantisk Troll til ?  


Her starter byggeprossen


Betongunderstellet vokser


Snart klar for sammenkobling


Uttauing til feltet


 

 Er det moderne norske troll`et et av verdens syv underverker ? se bare her
 


************

Det er nok slutt på store Troll og andre gigantplattformer på Norsk sokkel. Her kommer
noen smakebiter fra nyere norsk oljeutvinning


Hjem

Trollet er malt av Robert Menne

 

Copyright 2001-2010 Bjarne Holter,

Webansvarlig og grafikk HsK Design©