nedstengt platform 1

 

 

  

Brent Spar var en kombinert lastebøye og lagertank på engelsk
side i Nordsjøen. Da oljeselskapet Shell i 1995 ville dumpe den
i Atlanterhavet , ble de møtt med kraftig motstand fra
 Greenpeace og andre offentlige myndigheter.
Deler av Brent Spar plattformen har gått
til gjenbruk i Rogaland.

  

Greenpease i aksjon ved Brent Spar plattformen.
Foto: Greenpeace / Steve Cox
 
Når en plattform har gjort sitt !
 
Hva skal vi da gjøre med de gamle plattformene  ?
 
I løpet av kort tid står mange norske plattformer klare for fjerning.
Forskjellen mellom plattformene  i Nordsjøen er som forskjellen mellom en trehjulssykkel og et lokomotiv; vi har alt fra små stålrammer på havbunnen til betongplattformer hvor understellet alene veier opptil en million tonn, eller like mye som 200 000 store lastebiler, og som er like høye som en
bygning på hundre etasjer. Det er ikke mulig og lage en standardløsning for de alle. Noen av plattformene er de største gjenstander som noensinne
er flyttet av mennesker, så utfordringene blir store. Det er ca.300 til 400 installasjoner i Nordsjøen i dag og det vil koste mange milliarder kroner
og fjerne disse.  I Norge vil regningen i stor grad betales av samfunnet gjennom statskassen. Et internasjonalt lovverk er utarbeidet for fjerning
av installasjoner til havs og i Norge har vi følgende lovverk :
  • Forurensningsloven - 1982
  • Petroleumsloven - 1985
  • Sikkerhetsregler - 1985 (krever at myndighetene godkjenner planer før fjerning kan begynne)
  • Loven om deling av kostnader når en installasjon forlates - 1985
  • Oljedirektoratets retningslinjer - 1990 (krever at alle installasjoner skal kunne fjernes rent teknisk)
  • Forurensingsregler - 1994 (kontrollerer deponering av spesialavfall)
På denne hjemmeside vil jeg forsøke å følge opp historien om nedstengte 
felt og plattformer på norsk sokkel, SÅ FØLG MED.   

 

 

  

Odin plattformen

Friggfeltet 
Nedstengte felt- plattformer.
Nord-Øst Frigg
Operatør :Total/Fina/Elf
Produksjonsstart :1983
Produksjonsslutt : 1993
Øst-Frigg
Operatør :Total/Fina/Elf
Produksjonsstart : 1988
Produksjonsslutt :  1997
Lille-Frigg
Operatør :Total/Fina/Elf
Produksjonsstart : 1994
Produksjonsslutt : 1999
Frøy-plattformen
Operatør :Total/Fina/Elf
Godkjent for utbygging : 1992 
Produksjonsstart : 1995
Produksjonsslutt : 2001
Foto: Total/Fina/Elf 
Odin Plattformen
Operatør : Esso
Godkjent for utbygging : 1980 
Produksjonsstart : 1984
Produksjonsslutt : 1994

  

Yme-feltet
Mærsk Giant har produsert olje på Yme siden produksjonsstarten sammen med lagerskipet Navion Saga.
Operatør : Statoil
Godkjent for utbygging : 1995 
Produksjonsstart : 1996
Produksjonsslutt : 15 april 2001

Hjem

 


Copyright 2005-2010 Bjarne Holter. All right reserved
           Webansvarlig og grafikk ©HsK Design