sikkerhet 1

Sikkerhet begynner med DIN holding

**********

Påstand

Nestenulykkene er et nytt symptom på at sikkerhetskulturen offshore

 er i ferd med å forvitre. Økt slitasje på grunn av høyt arbeidspress,

stadig større krav til effektivitet, samt nedbemanning, omorganisering

og andre faktorer påvirker sikkerheten og de som skal ta

beslutningene. I dag har de som skal påse at sikkerheten ivaretas,

 så mange praktiske gjøremål at det går ut over den totale sikkerheten.

Jeg kan skrive side opp og side ned om sikkerhet, men avslutter

med denne påstand. En gnist er nok.

 

Hva kan så gå galt på en plattform ?

 

1. Eksplosjon og brann

2. Gass/olje lekkasjer - utblåsing

3. Fartøy i drift – fare for kollisjon ( også  ubåter )

4. Mann over bord

5. Kranløft og fallende gjenstander

6. M.m.m.


 

På denne link til OLF vil du finne krav til sikkerhetsopplæring offshore :


Retningslinjer for sikkerhets og beredskapopplæring

Grunnleggende sikkerhet og beredskap, grunnkurs

Grunnleggende sikkerhet og beredskap, repetisjon 

 

Hilsen

 


 

 

 

Bare hardt arbeide.

 

 

Slik så redningsutstyret ut i pionertiden.

 

Blant de første plattformene på Ekofisk var dette

våre redningskapsler tidlig i 70 årene.De ble låret

rett ned til sjøen, heldig om den ikke ble knust mot

plattformleggene i dårlig vær .De er skiftet ut med

moderne livbåter.

 

Slik så Wittaker redningskapselen ut, nå står den på

Oljemuseumet i Stavanger

 

Slik så den ut innvendig

Her er et annet eksempel på den gamle type

livbåt som låres rett ned fra plattformen.

Disse er fortsatt å finne på gamle plattformer

Hvordan blir det å komme seg vekk i dårlig vær?

Se bare her

Her kan du se noe av livredningsutstyret på nyere

 plattformer, og litt om dagen opplæring.

 

Her ser du en Harding stuplivbåt

på Visundplattformen

Her ser du stuplivbåter på  produksjonsskipet  Norne

Norges største opplæringssenter for offshore personell

Nutec gir deg grundig og god opplæring.

Se bare her !

 

Bildene under er lånt fra Nutec Norge.

Klikk på bannert så kan du lese

mer om hva du kan lære.

Fastspendt og klar i stuplivbåten
 

I stup fra ca. 30 meters høyde

Tøff landing, godt at sjøen var rolig

På alle plattformer skal det være en mann overbord båt.

Denne kan settes på sjøen av trenet personell i løpet av

få minutter, og brukes til å hente personell som har falt

i sjøen fra plattformen.Kalles som regel MOB båt.

De er hurtiggående og svært manøvreringsdyktige. 

Her ser du bilde av en slik båt.

 

Her trenes det på å hente opp en person som har falt overbord

 

Her er han/hun kommet nesten ombord på MOB båten

 

Redningsstrømpe er et annet alternativ

dersom du må evakuere fra plattformen

Her på vei ned

Endelig nede i gummiflåten

Men i dårlig vær kan gummiflåten bli liggende opp ned,

da er det godt å kunne dette.

Ja det gikk da bra, men så var sjøen også rolig. 

 

Som du leste om på forrige side har vi hatt mange
alvorlige ulykker med helikoptertransport.
Da er det svært viktig og huske hva du lærte
på Nutec

Klar for nødlanding

 

Heldigvis tippet vi ikke rundt denne gangen

   

Her senkes helikoptret noen meter under vann og

deretter snudd på opp ned, da er det godt å få litt

hjelp fra instruktøren dersom du mister retningen.

Ikke glem å åpne sikkerhetsbeltet.

Dette er gode kunnskaper å ta med seg.

 

På alle plattformer skal det være dyktige brannlag / førstehjelp-

lag og tekniske støttelag som skal takle de fleste situasjoner.

En plattform har automatiske slokkesystemer ved brann, men for

å stenge av kilden til brannen samt berge personell er brannlagens

innsats svært viktig. Her trenes det på å stenge av en gassbrann.

Jeg kan forsikre deg at her er det varmt.

Tøff trening, men viktig

Plattformen overvåkes 24 timer i døgnet fra hovedkontrollrommet

og radiorommet, dersom en uønsket hendelse skulle oppstå går

alarmen, plattformens beredskapsledelse og beredskapslag

aktiviseres. Her trenes det i beredskapsrommet ved Nutec.

Radiorommet tilkaller nødvendig helikopter/båt bistand

Plattformsjefen er ansvarlig leder ombord

 

Men jeg vil slutte med begynnelsen .

Sikkerhet starter med DIN holdning.

Lykke til.

**********

Copyright 2001-2010 Bjarne Holter

 Webansvarlig og grafikk ©HsK Desigb