sikkerhet 1

Sikkerhet begynner med DIN holding

 

SIKKERHET

************

Oljearbeider.
 

Ulykker

Utbyggingen i Nordsjøen har ikke funnet sted uten ulykker.
Den nye teknologien som var nødvendig for leting og produksjon
 i værharde områder som Nordsjøen, ble utviklet etter hvert som
utfordringene meldte seg. Økonomiske hensyn veide ofte mer
 enn hensynet til sikkerhet ombord på plattformene.

**********

Fram til utgangen av november hadde Oljedirektoratet (OD) fått
rapport om 464 såkalt uønskede hendelser ( nesten ulykker) på sokkelen.
 Det er ny rekord, skriver bladet NOPEF Aktuelt.
Er nesten ulykker er et nytt symptom på at sikkerhetskulturen offshore er i
ferd med å forvitre, eller er det oljeselskapenes inntjeningsevne ?
 
**********

Her vil jeg vise noen av de alvorligste og kjente ulykkene i Nordsjøen.

Helikopterulykke

Den 9. juli 1973 måtte et helikopter med 17 personer nødlande på vei
fra boreriggen Gulftide til Stavanger. Fire av de 17 ombord omkom.
Dette helikoptret skulle jeg selv vert med til land denne dagen , men
sto i dusjen da helikoptret landet og tok av uten meg.
PS. Helikoptret var FØR ruteplan
Her kan du se bildet.
 
Her er noen av passasjerene som klamrer seg til bunnen
av helikoptret en  Sikorsky S-61NHelikoptertransport er den farligste operasjonen i Nordsjøen.
Fra 1975 til 1986 ble 125 drept i helikopterulykker på norsk 
   og britisk sektor. 12 mennesker omkom i Norneulykken i 1997.

**********
 

Bravo-utblåsningen
 

Fredag den 22.april 1977 kom den første ukontrollerte utblåsingen på
norsk sokkel. Under vedlikehold av en oljebrønn B-14 mistet mannskapet
kontrollen. De profesjonelle brønndrepere Red Adair og "Boots" Hansen
ble fløyet inn fra USA for å temme brønnen. Etter åtte dager, den 30. april,
klarte de det. Ingen meneskeliv gikk tapt .Her kan du se noen av bildene

B 14 utblåsningen

Utblåsingen sett fra helikopterdekket

Nedkjøling pågår for fullt


Her kommer "Boots"Hansen fra
Bravo til " Choctaw"


**********

Alexander Kielland - katastrofen

Den 27. mars 1980 kl. 18.30 kantret hotellfartøyet " Alexander
Kielland " på Edda-feltet i Ekofisk området . En av de fem
bæresøylene brøt  tvert av på grunn av utmattingsbrudd i et stålstag.
Ulykken var en av de verste i norgeshistorien til nå.

I alt 123 mennesker omkom.

I timene etter kantringen deltok sju fly og 19 helikoptre fra Norge,
Danmark, Tyskland og Storbritannia i letingen etter overlevende
og omkomne. Dessuten var ni marinefartøyer og 71 sivile fartøyer
fra hele Nordsjø-området med i  redningsaksjonen.
Til tross for dårlig vær ble 89 mennesker berget.

Her kan du se noen av bildene .

 

Du ser Alexander Kielland plattformen 
mellom riggen og båten opp ned.


Alexander Kielland snudd og tauet til Stavanger

Her inspiseres og granskes riggen

Sentral årsak til ulykken avrevet D-stag


 

Alexander Kielland ble etter granskningen senket på 700 meter`s
dyp i Nedstrandfjorden i Rogaland

**********

Piper A  (Alfa) ulykken

Den 6. juli 1988 ble det utført vedlikeholdsarbeide på den kombinerte
olje- og gassproduksjonsplattformen Piper A (Alfa) på britisk sektor
i Nordsjøen. En ventil på pumpe A ble ikke tettet tilstrekkelig av de
innleide vedlikeholdsfolkene på dagskiftet fordi pumpe A ikke skulle
brukes i vedlikeholdsperioden. Folkene som kom på kveldsskiftet klokken
18 ble ikke informert om at ventilen ikke var tettet. Da en teknisk feil i
pumpe B klokken 21.40, bestemte driftsledelsen å starte opp pumpe A,
fordi den var funksjonabel, selv om det ikke var utført forskriftsmessig tilsyn.
16 minutter senere gikk lav-nivå-gassalarm. Fire minutter senere gikk høyt
nivå-gassa-larm. Samtidig kom eksplosjonen og påfølgende brann som slo
ut kontrollrommet, brannanlegget og ødela store deler av riggens
kommunikasjons-anlegg. Folkene på dagskiftet som oppholdt seg i
boligseksjonen ble aldri varslet og de fleste brant inne.Beredskapsfartøyet
lå 300 meter unna, og Mann-over-bord-båten (MOBen) var på vannet i
løpet av to minutter. Den plukket opp de første ni personene i løpet av 13
minutter. På grunn av brannen, måtte fartøyene bevege seg 400 meter vekk
fra plattformen. Alle overlevende ble plukket opp fra sjøen. 13 av personene
 som hadde klart å komme seg i sjøen, omkom, mest på grunn av brannskader.
 Helikoptre kunne ikke brukes i redningsarbeidet pga.av røyk / varme fra brannen.
Piper Alpha ble en vekker for britisk sikkerhet, slik "Alexander L. Kielland"
 og "Bravo" ble det i Norge rundt et tiår tidligere
 
 I alt 165 av 226 personer omkom.

Her kan du se noen av bildene


Eksplosjonen og den intense varmen har ødelagt plattformen

    

Litt senere er dette hva som er tilbake

Hva gjør vi i  olja ( Nordsjøen ) for å unngå ulykker ?
Det kan du se på de neste side

**********

Neste

HjemCopyright 2001-2010 Bjarne Holter

 Webansvarlig og grafikk ©HsK Desigb